ข้าราชการและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

ข้าราชการและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

27 กรกฎาคม 2560 11:52

   วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำคณะข้าราชการและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน
คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.bcca.go.th ALL RIGHTS RESERVED.